Välkommen till support-webben


Här kan du registrera nya ärenden eller följa befintliga. Varje ärende tilldelas ett unikt ärendenummer så att du kan följa ärendets status och lämna kompletterande information. Alla tidigare ärenden sparas för historik som du kan gå tillbaka och titta på.